Polvo

MVO beleid

De belangrijkste letter van duurzaamheid is de D van Doen

MVO/Duurzaamheid

Polvo is begonnen aan het bouwen van de weg naar een duurzaam bestaan.
In onderstaande “Roadmap” is te zien welke wegen Polvo reeds heeft bewandeld
voor een duurzaam MVO beleid en welke wegen er nog worden ingeslagen.

In de toekomst zal Polvo zich gaan richten op het verbeteren van haar activiteiten met
een gewaardeerd milieumanagementsysteem. Verder zullen de mogelijkheden rondom
het duurzaam verzenden van producten worden verbeterd.

In 2018 zijn de verzendkratten bij de klanten geïntroduceerd en dit zal de komende jaren
verder worden uitgebouwd. Het doel hiervan is om klanten te motiveren de kratten te verkiezen
boven het gebruik van kartonnen dozen als inpakmethode om zodoende de afvalstromen te reduceren.

Polvo zal het belang van recyclen actief gaan communiceren naar haar klanten en werknemers,
om zo een bijdrage te leveren aan het milieu. Polvo zal de komende jaren emissie
en CO² uitstoot verminderen, door de toegepaste leverkalender verder uit te bouwen. Polvo zal in het MVO beleid innovatieve en duurzame producten promoten. 

De gezondheid van onze medewerkers willen we stimuleren. Personeel motiveren om fietsend
naar het werk te gaan d.m.v. het fietsplan. Er is ook vers fruit bij het centraal magazijn.

Door HR is er gestart met een jaarlijks
medewerkers- tevredenheidsonderzoek.

We zijn een erkent leerbedrijf. Personeel opleiden om intern
door te kunnen groeien is ons doel.

People

Er is gestart met het leveren in kunststof kratten voor klanten die graag op een duurzame manier werken. Voor het vulmateriaal is er gekozen voor een gerecyclede versie en in de toekomst zal er kritisch naar de functie en het materiaal van de verpakkingen gekeken worden.

In het magazijn rijden enkel elektrische vervoersmiddelen en op moerdijk is er een eigen energievoorziening d.m.v. zonnepanelen.

Scheiden van afval volgens
het landelijk afvalbeheerplan. Er worden zoveel mogelijk afval soorten gescheiden. 

Planet

Facturering van leveranciers digitaliseren. Hiermee willen we het papier en printerverbruik verminderen. We zijn gestart met  het proces van digitaal
factureren naar klanten en we willen klanten simuleren om meer digitaal te werken.

Start elektronisch datavoorziening met
klanten en leveranciers. AVG bewustzijn is steeds belangrijker binnen het bedrijf.

Wij steunen diverse stichtingen zoals Trees for all en lokale sport activiteiten.

Profit

Arbeidsmogelijkheden vergroten
voor personen met een handicap. In 2021 zijn we PSO prestatieladder niveau 2 gecertificeerd. 

Dit is een stichting opgericht door Kees Gerritse na de verkoop van het familiebedrijf waarin hij jaren heeft gewerkt. Het is een fonds opgericht voor medewerkers van Isero, Gunters en Meuser en Polvo. De Stichting helpt graag bij problemen of moeilijke omstandigheden.

Actief communiceren van milieubeleid
naar personeel en klanten.  Personeelsmanagement geeft de mogelijkheid tot trainingen sociale welzijn. Incidenten monitoren en voorkomen.

People

Afvalgroepen inzichtelijk maken om te bekijken waar besparingsmogelijkheden zijn. Uitsluiting van plastic wegwerpartikelen. Implementatie van kunststof kratten bij klanten opschalen. In 2030 moeten alle verpakkingen volledig recyclebaar zijn.  

Polvo wilt in 2022 op de locatie Moerdijk  het milieumanagementsysteem ISO14001:2015  geïmplementeerd hebben in het huidige beleid. Hierbij is ons doel om de CO² uitstoot de verminderen door middel van besparende maatregelen uit de EED. 

In 2025 rijden alle nieuw bestelde auto’s met een alternatieve brandstof, waardoor in 2030 er alleen nog auto’s in het wagenpark rijden met een alternatieve brandstof. Voor ons transport gaan we ook opzoek naar duurzame alternatieven. Zo is er een proef gestart met een fietskoerier voor kleine pakketen. 

Planet

We kijken naar de MVO prestaties van onze  leverancier met als doel deze gezamenlijk te verbeteren en willen klanten adviseren over innovatieve  producten.

We hebben de CO²-uitstoot gereduceerd naar 0 gram per kWh. door 100% Nederlandse windenergie met het keurmerk van de Stichting Milieukeur (SMK). De eerste filialen hebben ook een warmte pomp en KWO installatie. 

Binnen Polvo is er een audit team actief die kritische naar de interne ISO9001:2015 processen kijkt. Op de locatie Moerdijk is er een team auditors voor ISO14001 specifieke processen. 

Profit

2015- 2018
2019 - 2024