Polvo

MVO

Leveranciersbeoordeling

MVO-Leveranciersbeoordeling/ Conflict Minerals

Sustainability staat binnen Polvo hoog op de agenda. In relatie met ons ISO14001:2015 programma willen wij verder kijken in de keten. Wij zijn genoodzaakt onderzoek te doen naar de herkomst van de artikelen die wij bij u afnemen. Anders gezegd, wij willen uitsluiten dat de goederen die wij aan de klant leveren niet gemaakt zijn van grondstoffen en productiemiddelen die niet in lijn liggen met de Internationale Sociale Voorwaarden.

Deze verklaring betreft ook aspecten van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Graag verzoeken wij u dan ook de vragenlijst en de verklaring in te vullen en digitaal te ondertekenen via bovenstaande link. Klik op de button “ga naar vragenlijst”.  Wij bewaren deze verklaring en kunnen hier in de toekomst op terug komen.  

Mochten er vragen zijn over ons mvo-beleid of over de vragenlijst neem contact op met duurzaam@polvobv.nl

De milieuprestaties in de keten kunnen we samen verbeteren. We rekenen erop dat we als partners een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een milieuvriendelijke toekomst.

De mvo-leveranciersbeoordeling/Conflict Minerals is getekend door de COO van Polvo B.V. J. Vermeer